Volkswagen Originalni obnovljeni dijelovi 2022-07-10T18:34:58+00:00

   Usluge   |   Volkswagen Originalni obnovljeni dijelovi®

11. Volkswagen Originalni obnovljeni dijelovi®

Su dijelovi i sklopovi vraćeni od kupaca širom svijeta prikupljeni na centralnom skladištu, se rastavljaju i sortiraju pa šalju na ponovnu proizvodnju.Takvi dijelovi i kao neispravni imaju svoju vrijednost, zato se i obnavljaju. Motori, mjenjači, pumpe za vodu, kvačila, kočiona kliješta i mnogi drugi. Pojedinačne komponente se čiste i mehanički obrađuju, tokom čega se podvrgavaju brojnim testovima. Potom se šalju na sklapanje. Originalni dijelovi se koriste kao zamjena za one dijelove koji se ne mogu obnoviti. A garancija obnovljenog dijela je kao na Originalne dijelove.

Dakle,poslije tvorničkog obnavljanja motora, obrađeni stari dijelovi i novi Originalni dijelovi čine 100% novi motor. Kvalitet Originalnog obnovljenog dijela podkrijepljen je znanjem u proizvodnji i uskom saradnjom sa odjelom za razvoj.Prednosti za kupca su: smanjenje cijene i preko 50%, brza isporuka, garancija kvalitet, širok asortiman dijelova.

Ova vrsta dijelova su uvijek na najnovijem stepenu tehničkog razvoja. Nova saznanja iz domena tehničkog razvoja serijskih dijelova primjenjuju se u procesu pripreme dijelova za obnavljanje. Dakle, obnovljeni dio može da bude na višem tehničkom stepenu od dijela koji poslat na obnavljanje dok je bio ispravan.

Ova usluga omogućava ekonomičnu popravku starijih vozila čak i u slučaju kapitalnih oštećenja motora, mjenjača i sl.

Za obnavljanje dijela ili komponente važno je da njegov glavni sastavni dio nije u osnovi uništen, što bi onemogućilo obnavljanje ili bi bilo neekonomično.

Volkswagen nije vodeća marka samo u zaštiti životne sredine već je i broj 1 u opravci dijelova, kao i recikliranju dotrajalih dijelova. Što je nekad počelo sa 5 dijelova, obuhvata danas asortiman više od 4000 dijelova iz 37 grupa proizvoda.Volkswagen je razvio ideju obnavljanja dijelova već 1947. godine.

Energija koja se uštedjela pri izradi Originalnih obnovljenih dijelova od 925 mil. kWh, dovoljno je za jednogodišnje snadbjevanje cijelog grada Kasela. Sa željezom, koje se dobilo preradom oko 7.2 mil. motora, moglo se napraviti 47 Ajfelovih tornjeva ili 155 Golden Gejt Bridž mostova. Proces obnavljanja smanjuje korištenje energije i sirovina, smanjuje otpad, emisiju CO2. Što je i u funkciji zaštite životne sredine.