Držanje rastojanja u vožnji 2023-01-01T05:57:04+00:00

Institut   |   Vožnja   |   Držanje rastojanja u vožnji

Držanje rastojanja u vožnji

Sigurnosno rastojanje u odnosu na vozilo ispred Vas treba minimalno iznositi ½ vrijednosti brzine kojom trenutno vozite. Pri 80 km/h, 40 m. Pri 120 km/h, 60 m.

Radi lakšeg računanja, bijeli stubići duž ivice ceste postavljeni su na svakih 50 m.

Osnovno je pravilo držati rastojanje od najmanje 2 sekunde naspram vozila koje se kreće ispred Vas, bez obzira na brzinu kretanja.