23. Ugradnja autosigurnosnog sistema ZEDER 2017-06-07T19:45:48+00:00

   Usluge   |   Ugradnja autosigurnosnog sistema ZEDER

Usluge

23. Ugradnja autosigurnosnog sistema ZEDER

Mehanički blokira upravljački mehanizam, kombinovano sa elektroblokadom paljenja protiv krađe, guranja, i odvlačenja sajlom.

Dobitnik je vrhunskih međunarodnih priznanja u oblasti autosigurnosnih sistema.