Servisni proces 2022-11-13T17:29:49+00:00

   Volkswagen Servis®   |   Prijem   |   Servisni proces

Servisni proces

Je prolaz vozila kroz Servisni Centar, od prijema vozila, preko popravke, do predaje servisiranog vozila kupcu.

Tok izvršenja radova u Servisnom suštinskom procesu, odvijajući se kroz Kompetentne centre, jemči visok kvalitet usluge i visoko zadovoljstvo kupca.

Kompetentni centri su specijalizovana radna mjesta, koja garantuju optimalnu uslugu. Markiraju korake Servisnog suštinskog procesa, a prostorni raspored slijedi princip kratkih puteva za vozila, dijelove i osoblje, da bi se izbjegli gubici vremena, što rezultira visokom produktivnošću.

Cjelokupna organizacija Volkswagen Servisnog Centra kroz Servisni suštinski proces, raspored Kompetentnih centara, kompetenciju osoblja, podrazumjeva i tehničku opremljenost radionice prostorno organizovanu.

Transparentnost i kratki putevi omogućavaju bezprijekoran prijem naloga i jača povjerenje kupca.