Volkswagen Garancija 2024-04-17T15:34:56+00:00

18. Volkswagen Garancija

 • Standarda kvaliteta (dijelova i usluga) – Sigurnosti
 • Ovlaštene ugradnje – Kompetencije Servisa
 • Garancija mobilnosti (sigurnog prevoza do odredišta) – Vrijednosti vozila doživotno
 • Garanciju na nova vozila 4 godine ili 120.000 pređenih kilometara
 • Garancija na rabljena vozila 6 mjeseci
 • Garancija na Originalne dijelove i Originalnu dodatnu opremu 2 godine
 • Garancija na ugradnju 2 godine
 • Garancija na lak 3 godine
 • Garancija na akumulator 3 godine
 • Garancija na lim 12 godina
 • Garancija mobilnosti vozila doživotno


Pravo na garanciju imaju kupci koji su redovno održavali svoja vozila u ovlaštenom Volkswagen Servisu prema planu održavanja.

Garancija neće biti prihvaćena ukoliko:

 • Oštećenja nastanu usljed vanjskog uticaja
 • Ako nisu ugrađivani Volkswagen Originalni dijelovi
 • Ukoliko opravka nije vršena u ovlaštenom Volkswagen Servisu
 • Nepoštivanjem uputstava za upotrebu i plana održavanja vozila
 • Ako su na vozilu izvršene promjene koje proizvođač nije predvidio i odobrio


Garancija ne podrazumjeva troškove redovnog održavanja vozila i prirodnog trošenja komponenti (filteri, pneumatici, kočnice, svjećice, amortizeri, metlice brisača, sijalice…).

Garancija Mobilnosti

Zadatak Garancije Mobilnosti je da u što kraćem vremenu dijagnosticira i otkloni kvar na Volkswagen vozilu i kupcu omogući nastavak putovanja.

Kupovinom novog Volkswagen vozila postajete korisnik usluge Garancija Mobilnosti. Ovim je omogućena mobilnost i dolazak na odredište u slučaju da Vaše vozilo postane nepokretno. A smatra se da je vozilo nepokretno kada je nemoguće odvesti se vlastitim pogonom u najbliži ovlašteni Volkswagen Servis ili ukoliko prema uputama proizvođača nije dozvoljen nastavak vožnje. Pravo na ovu uslugu zadržava se redovnim servisiranjem Vašeg vozila u ovlaštenom Volkswagen Servisu prema planu održavanja. Dakle, svaki servis Vašeg vozila mora biti potvrđen pečatom Garancije Mobilnosti ovlaštenog Volkswagen Servisa u servisnoj knjižici Vašeg vozila. Kao uslovom Garancije Mobilnosti.

Prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti, troškove izazvane nepokretnošću Vašeg vozila snosi ovlašteni Volkswagen Servis u zemlji gdje vam se nepokretnost vozila desila. Ukoliko se zateknete u zemlji gdje nema organizovane nacionalne Garancije Mobilnosti, sami snosite troškove nastale nepokretnošću Vašeg vozila. Koje će Vam nadoknaditi ovlašteni Volkswagen Servis u BiH. Uz predočenje svih računa i važećeg pečata Garancije Mobilnosti u servisnoj knjižici. Volkswagen Servis u kojem ostvarujete pravo na Garanciju Mobilnosti dužan je da Vaše vozilo uzme na popravku prioritetno.

Garancija Mobilnosti pokriva trošak izlaska stručne ekipe. Pomoć na cesti, vuču vozila i zamjensku mobilnost. Ukoliko se vaše vozilo mora zadržati na opravci duže od 3 sata organizuje se jedna od sljedećih usluga: zamjensko vozilo, hotel, javni prevoz. Moguće je koristiti samo jednu od navedenih usluga. Garancija Mobilnosti ne uključuje troškove opravke vozila.

Pravo na Garanciju Mobilnosti ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila nastala zbog uzroka koji nije u skladu sa uslovima Garancije Mobilnosti.

Ograničenja usluge Garancije Mobilnosti:

Moguće je korostiti samo jednu od navedenih usluga Garancije mobilnosti. Npr. isključena je kombinacija smještaja u hotelu i zamjenskog vozila.
Korištenje zamjenskog vozila ne ne pokriva troškove goriva, putarine, parkinga. I ne važi za prilkolicu.
Vozila auto škole, agencija za rentiranje vozila, taksija, hitne pomoći, policije, vatrogasna vozila, imaju pravo samo na pomoć na cesti i prevoz do najbližeg ovlaštenog Volkswagen Servisa.
Vozila koja su dovučena do ovlaštenog Volkswagen Servisa bez prethodnog kontaktiranja operativnog centra, nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti.
Vozila čiji kvarovi su naknadno javljeni operativnom centru, nakon isteka 48 sati od nepokretnosti vozila, nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti.
Usluga Garancije Mobilnosti ne pokriva troškove oštećenja prtljaga, tereta, izmakle dobiti ili troškove kupca bez prethodnog odobrenja.
Garancija Mobilnosti ne pokriva troškove popravke vozila.

Napomena: Garancija Mobilnosti ne predstavlja garanciju u smislu Zakona o obligatornim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača, već uslugu Volkswagen Servisa.

Sva vozila kupljena kod ovlaštenih Volkswagen partnera u BiH nakon 01.01.2002. imaju pravo na Garanciju Mobilnosti. Tokom cijelog  životnog vijeka Volkswagen vozila, Garancija Mobilnosti.

Ako nemate pravo na Garanciju Mobilnosti, Volkswagen Servis će Vam organizovati isto, s tim da sami snosite troškove.

U slučaju nepokretnosti Vašeg vozila na putu pozovite naš besplatni telefon operativnog centra:

0800 222 27 – za pozive iz BiH

+387 33 768 190 – za pozive izvan BiH – cijena prema lokalnoj tarifi države iz koje se poziva

Naraspolaganju smo Vam 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Volkswagen Garancija = Volkswagen Original = Volkswagen vozilo

Iz Originala proističe Garancija mobilnosti, doživotna vrijednost vozila