Prijem na servis 2024-01-31T15:06:06+00:00

   Usluge   |   Prijem na servis

19. Prijem na servis

Odvija se u predviđenom uredu u prostoru salona. Sa Servisnim savjetnikom, kompetetnom osobom.

U Prijemu na servis vrše se priprema termina, izrada i ispostava radnog naloga, objašnjenje usluge popravke i računa.

U direktnom nastavku Prijema na servis nalazi se Prijem vozila na servis. U Prijemu na servis započeto objašnjenje naloga za popravku može se nastaviti u Prijemu vozila na servis, neposredno pored vozila.