17. Servis akumulatora 2017-06-07T19:39:31+00:00

   Usluge   |   Servis akumulatora

Usluge

17. Servis akumulatora

Podrazumjeva vizuelni pregled, pregled tester aparatom i dopuna po potrebi.

Volkswagen Originalni akumulatori s tehnologijom olovo-kalcijum imaju brojne prednosti u odnosu na konvencionalne akumulatore:

  • Snažno pokretanje hladnog motora na temperaturama do -25°C, a tokom ljeta zahvaljujući minimalnoj potrošnji vode.
  • Potpuno pouzdani s malim obimom održavanja usljed smanjenje potrošnje.
  • Pouzdaniji i dugotrajniji.
  • Mogu se koristiti odmah po isporuci, napunjeni su.

Volkswagen preporučuje zamjenu akumulatora na svake 4 godine.