18. Grijači 2023-01-01T08:24:48+00:00

   Volkswagen Servis     Originalni dijelovi   |   Grijači

18. Grijači

Kod dizel motora gorivo se ubrizgava u komoru pod visokim pritiskom gdje pomiješano sa kompresovanim i zagrijanim vazduhom sagorjeva. Kod hladnog starta potreban je grijač uz predgrijavanje kao aktivni elemenat za sagorjevanje. Grijač na svom vrhu dostiže temperaturu od oko 1.100°C. Grijači sa elektronskom regulacijom postižu potrebnu temperaturu za paljenje goriva u roku od dvije sekunde. Grijačima sa samoregulacijom koji se uglavnom nalaze u starijim modelima vozila potrebno je duže vrijeme predgrijavanja. Nakon što je motor startovao, grijač i do 3 min. nastavlja da grije, kako bi pružio povoljne uslove paljenja u fazi zagrijavanja motora. Grijači su povezani paralelno tako da prestanak rada jednog od njih ne ometa funkciju drugog. Međutim, neispravni grijači mogu ometati hladni start i zato treba što prije da se zamijene.

 

Volkswagen Originalni grijači

Prema specifikaciji peoizvedeni za Volkswagen modele motora.

Obezbjeđuju optimalnu potrošnju goriva i nisku emisiju za vrijeme startovanja.

Obezbjeđuju veoma ravnomjeran rad motora od trenutka startovanja.

Smanjuju opasnost od rđe i čađi. Sprječavajuči da dođe do povećanja mase grijača čime se olakšava zamjena.

Izuzetno su trajni, samim tim ekonomični.

 

Prednosti originala:

  • Optimalni za Volkswagen modele motora.
  • Niska emisija pri startu motora.
  • Miran rad motora i komforna vožnja.
  • Smanjen rizik nastanka rđe i čađi.
  • Dug vijek trajanja.