9. Kočnice 2023-01-01T08:52:24+00:00

   Volkswagen Servis   |   Originalni dijelovi   |  Kočnice

9. Kočnice

Kočioni sistem je najvažniji bezbjedonosna komponenta i najodgovorniji za Vašu bezbjenost u saobraćaju. Mora funkcionisati bezprijekorno kako bi u svakoj situaciji reagovao brzo i pouzdano, posebno kada treba da radi brzo i efikasno u opasnim situacijama. Ponašanje u vožnji, težina vozila, brzina i posebno kvalitet dijelova prilkom kočenja imaju odlučujuću ulogu. Prilikom kočenja kočione pločice klizaju o rotirajući kočioni disk. Ukoliko su kočione pločice potpuno istrošene tare se metal o metal, pri čemu se povećava temperatura i na kočionom disku nastaju duboke ogrebotine i pukotine čime se umanjuje učinak kočenja. Kočioni diskovi i pločice spadaju u dijelove od kojih se najviše zahtijeva, a najpodložniji su habanju. Ukoliko je jedna od komponenti istrošena odmah ih je potrebno zamijeniti.

Volkswagen Originalni kočioni sistem

Utiče na bolji učinak kočenja i kraći zaustavni put, a time na optimalnu bezbjednost u svim vremenskim uslovima vožnje.

Specijalno je usklađen sa težinom i najvećom brzinom vozila. Zbog čega je sastav materijala kao i težina i jačina kočionih pločica različita u zavisnosti od varijante motora.

Otporan je na velika opterećenja. Čak i kada pločice pri punom kočenju snagom od jedne tone pritiskaju kočioni disk ne mijenja oblik i ne puca.

Reaguje pozdano čak i pri ekstremnim radnim temperaturama.

Radi nečujno i mirno. Ne proizvodi zvukove i na pedali se ne osjete vibracije.

Dug vijek trajanja ima samo kada se Originalni kočioni disk koristi u kombinaciji sa Originalnim pločicama.

Prednosti originala:

  • Bolje kočenje.
  • Kraći zaustavni put.
  • Visokokvalitetni izdrživi kočioni diskovi zaštićeni od pucanja.
  • Pločice koje se ne habaju.
  • Miran i nečujan rad.