Ugradnja ZEDER Sistema 2024-04-15T16:02:30+00:00

43. Ugradnja ZEDER Sistema

Mehanički blokira upravljački mehanizam, kombinovano sa elektroblokadom paljenja protiv krađe, guranja, i odvlačenja sajlom.

Dobitnik je vrhunskih međunarodnih priznanja u oblasti autosigurnosnih sistema.