32. Rashladna tečnost 2017-06-07T22:36:12+00:00

   Volkswagen Servis   |   Originalni dijelovi   |   Rashladna tečnost

32. Rashladna tečnost

Rashladna tečnost ili antifriz (permant) sprječava zaleđivanje i pojavu korozije u hladnjaku. Kako se to ne bi dogodilo, prema uputstvima proizvođača, neophodno je vršiti kontrolu i zamjenu u predviđenom servisnom intervalu. U suprotnom, može se javiti curenje hladnjaka.

Njegova osnovna namjena je da snizi tačku smrzavanja tečnosti na tačku koja je niža od spoljne temperature na kojoj se vozilo nalazi. Na taj način se sprječavaju značajna oštećenja mehaničkih komponenti (npr. bloka motora). Većina motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristi tečnost za hlađenje. Tokom zime, voda koja hladi blok motora može se zalediti. S obzirom na to da voda zauzima veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može doći do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da spusti tačku smrzavanja mješavine na bezbjedan nivo da takve situacije ne bude. Ne treba koristiti čistu vodu u sistemu za hlađenje motora.

Tokom ljeta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama koje su bliske temperaturi ključanja vode (90-100°C). Ako se u sistemu nađe čista voda, brzo bi isparila i sistem bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Jasno je da ovakva situacija, takođe, može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je i da poveća tačku ključanja tečnosti u rashladnom sistemu vozila i na taj način spriječi da pređe u gasovito stanje i ispari.

Sa odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mješavina ostaje u tečnom stanju od – 34°C do + 107°C (za mješavinu u odnosu 1:1). Kao što nije preporučljivo koristiti čistu vodu, tako nije preporučljivo koristiti čist antifriz. Najbolji rezultati se postižu mješavinom optimalnih količina vode i antifriza. Najbolje je koristiti destilovanu vodu, jer se izbjegava stvaranje kamenca. Takođe, nikada nemojte mješati različite tipove antifriza. Ako niste sigurni koji se antifriz nalazi u rashladnom sistemu vozila, promjenite rashladnu tečnost.

Antifriz ima i antikorozivna svojstva. Na taj način, čuva metalne dijelove motora, hladnjaka i ostalih komponenti sistema za hlađenje. Takođe: sprječava pjenušanje, sprječava taloženje, sprječava stvaranje kamenca, podmazuje.

Rashladna tečnost treba uvijek da je između oznaka MIN i MAX na ekspanzionoj posudi. Nivo se mjeri kada je vozilo parkirano na ravnu površinu, sa potpuno hladnim motorom. Nikada nemojte sipati prvo antifriz pa vodu, ili obrnuto, nego napravite mješavinu, pa nju dolivajte.

Takođe, u zavisnosti od proizvođača, treba mjenjati rashladnu tečnost na 2-3 godine, jer vremenom gubi svojstva (prije svega antikorozivna). Pri zamjeni antifriza, pogotovo kada se prelazi sa jednog tipa na drugi, poželjno je isprati sistem za hlađenje.

 

Volkswagen Originalna rashladna tečnost

Koristite Volkswagen Originalnu rashladnu tečnost, jer je u optimalom hemijskom odnosu sa ostalim dijelovima sistema. Garantuje optimalno funkcionisanje sistema. Održavanje performansi motora i eksploataciju vozila.

 

Prednosti originala:

  • Štiti i produžava vijek motora.
  • Obezbjeđuje performanse motora u svakom trenutku.
  • Omogućava eksploataciju vozila na najvišem nivou.