19. Sijalice 2023-01-01T08:58:00+00:00

   Volkswagen Servis   |   Originalni dijelovi   |   Sijalice

19. Sijalice

U saobraćaju je neophodno da uočite i budete uočeni, za šta su potrebni prvoklasni izvori svjetla. Čak i vozači sa normalnim vidom raspolažu samo sa 5 % dnevnog kapaciteta vida. Skoro 50 % svih nezgoda sa smrtnim ishodom dešavaju se noću. Pješak obučen u tamno primjećuje se tek na udaljenosti od 25 m. (izvor: Zavod za statistiku u njemačkoj). Adekvatno osvjetljenje puta postoji samo ako svjetlosni sistem vozila funkcioniše bezprijekorno i ako je pravilno podešen. Opšte provjere pokazuju da kod svakog petog putničkog vozila najmanje jedan far nije ispravan, a kod svakog desetog vozila su farovi podešeni previsoko. Sistemi osvjetljenja za lijevu i desnu stranu vozila imaju odvojene osigurače, tako da u slučaju kvara uvijek svijetli jedna strana vozila. Kod većine novijih vozila svijetle farovi sa H7 sijalicama. One spadaju u najjače sijalice. Njihov vijek trajanja iznosi oko 350 h.

 

Volkswagen Originalne sijalice

Osvjetljenje pružaju u izbalansiranoj tehničkoj komponenti u kojoj se nalaze.

Održavaju konstantnu snagu osvjetljenja u skladu sa ECE standardom skoro do pred sam kraj vijeka trajanja, dok neoriginalne sijalice često počađave i gube funkciju.

Na raspolaganju su najčešće kao standardne sijalice, ali i u Long-Life i SuperLong-Life varijanti sa povećanim vijekom trajanja. Serijska oprema sadrži pretežno Long-Life sijalice.

Long-Life po pravilu izdržavaju duplo više od standardnih sijalica. H7 Long-Life sijalice za oborena svjetla imaju prosječan vijek trajanja od 1.000 h. Što štedi i vrijeme i novac.

Dostupne su u pakovanjima sa rezervnim sijalicama koja najčešće sadrže i sijalice i osigurače.

Prednosti originala:

  • Pozdano i snažno osvjetljavaju.
  • Dugo traju.
  • Pružaju savršeno izbalansirano osvjetljavanje.