Mobilnost 2023-01-01T07:22:30+00:00

Doživite Volkswagen    |   Mobilnost

Ispravnost vozila

  • Garanciju na nova vozila 4 godine ili 120.000 pređenih kilometara
  • Garancija na Originalne dijelove i Originalnu dodatnu opremu 2 godine
  • Garancija na Ugradnju 2 godine
  • Garancija na lak 3 godine
  • Garancija na akumulator 3 godine
  • Garancija na lim 12 godina
  • Garancija mobilnosti vozila doživotno

Garancija Mobilnost

Zadatak Garancije Mobilnosti je da u što kraćem vremenu dijagnosticira i otkloni kvar na Volkswagen vozilu i kupcu omogući nastavak putovanja.

Kupovinom novog Volkswagen vozila postajete korisnik usluge Garancija Mobilnosti. Ovim je omogućena mobilnost i dolazak na odredište u slučaju da Vaše vozilo postane nepokretno. A smatra se da je vozilo nepokretno kada je nemoguće odvesti se vlastitim pogonom u najbliži ovlašteni Volkswagen Servis ili ukoliko prema uputama proizvođača nije dozvoljen nastavak vožnje. Pravo na ovu uslugu zadržava se redovnim servisiranjem Vašeg vozila u ovlaštenom Volkswagen Servisu prema planu održavanja. Dakle, svaki servis Vašeg vozila mora biti potvrđen pečatom Garancije Mobilnosti ovlaštenog Volkswagen Servisa u servisnoj knjižici Vašeg vozila. Kao uslovom Garancije Mobilnosti.

Prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti, troškove izazvane nepokretnošću Vašeg vozila snosi ovlašteni Volkswagen Servis u zemlji gdje vam se nepokretnost vozila desila. Ukoliko se zateknete u zemlji gdje nema organizovane nacionalne Garancije Mobilnosti, sami snosite troškove nastale nepokretnošću Vašeg vozila. Koje će Vam nadoknaditi ovlašteni Volkswagen Servis u BiH. Uz predočenje svih računa i važećeg pečata Garancije Mobilnosti u servisnoj knjižici. Volkswagen Servis u kojem ostvarujete pravo na Garanciju Mobilnosti dužan je da Vaše vozilo uzme na popravku prioritetno.

Garancija Mobilnosti pokriva trošak izlaska stručne ekipe. Pomoć na cesti, vuču vozila i zamjensku mobilnost. Ukoliko se vaše vozilo mora zadržati na opravci duže od 3 sata organizuje se jedna od sljedećih usluga: zamjensko vozilo, hotel, javni prevoz. Moguće je koristiti samo jednu od navedenih usluga. Garancija Mobilnosti ne uključuje troškove opravke vozila.

Pravo na Garanciju Mobilnosti ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila nastala zbog uzroka koji nije u skladu sa uslovima Garancije Mobilnosti.

Konektivnost

Infotainment

We connect

Car Net

App-Connect