Klub Kupaca 2024-04-09T16:44:53+00:00

33. Klub kupaca

Forum utisaka, mišljenja i kritika. Kvaliteta, vrijednosti i ekonomičnosti. Usluga i proizvoda.

Promocija i informisanje. Nove ponude i akcije. Ekonomičnih usluga i proizvoda. Zbog višeg zadovoljstva Kupca.

Da svi Kupci imaju isti kvalitet usluga i proizvoda. I Van garancije 4 godine.