Pogon 2023-01-01T07:14:03+00:00

  Doživite VW   |   Automobil   |   Komponente   |   Pogon

POGON

Motor, latinski “pokretač”, je pogonski stroj koji pretvara neku vrstu energije u mehanički rad, a služi za pogonjenje automobila i ostalih strojeva.

Svi savremeni motori su sa tehnologijom direktnog ubrizgavanja goriva.

Automobilski motori mogu biti: Benzinski. Dizel. Elektro.

Rad (W) je fizička veličina koja opisuje djelovanje sile, definisana kao proizvod sile i puta u smjeru duž kojega se obavlja rad. Mjerna jedinica rada je džul (J). Mogu se upotrebljavati i svi proizvodi mjernih jedinica za silu i dužinu, npr. njutnmetar (Nm), ili jedinica za snagu i vrijeme, npr. vatsekunda (Ws). Rad ne pominjemo mnogo kada pričamo o motorima. To je, ustvari, prenošenje energije sa jednog sistema na drugi. Pa prosta definicija rada je je konstatacija da nam je za 1 mjernu jedinicu rada potrebno da uložimo jedan Njutn sile da bi pomjerili tijelo za jedan metar razdaljine. Odatle Njutn po metru ili Nm.

Kada govorimo o radu na osovini, dakle kružno kretanje, govori se o radu na obodu kružnice koja se kreće, odnosno obrtni moment. Zato se rad kao takav ne pominje često, jer rad na osovini je obrtni moment.

Obrtni moment je sila koja teži da uzrokuje kružno kretanje, rotaciju. Svaka sila koja djeluje na tačku van centra kružnice teži da rotira objekat. Dakle, rad na osovini.

Snaga (P) je fizička veličina koja opisuje brzinu obavljanja rada, definisana omjerom rada W i za to utrošenoga vremena t (P=dW/dt). Mjerna jedinica snage je vat (W), definisana snagom kojom se u jednoj sekundi obavi rad od jednoga džula, tj. W=J/s. (džul).

Konjska snaga (1KS) stara je mjerna jedinica snage. Svojedobno određena radom od 75 kilopondmetara u sekundi, tj. KS = 0,735498 kW. Razgovorno je korištena do nedavno, pogotovo za izražavanje snage motora. Razlikuje se od angloameričke jedinice snage “horse power”, vrijednosti HP = 0,7457 kW.

Radi se o kružnom kretanju, radu po obimu u jedinici vremena. Zaključujemo da je snaga na osovini proizvod rotirajuće brzine i sile tj. obrtnog momenta.

1[kW] = Obrtni moment [Nm] x broj brtaja u minuti [RPM] / 9549.

1 kW = 1,36 KS

Onome ko se razumije u mehaniku prvo što bi palo na pamet kada bi vidio ovu formula je. Mjenjač!

Brzina (v) je fizička veličina definisana kao količnik pređenog puta i vremena utrošenog za to. Mjerna jedinica brzine je metar u sekundi (m/s) ili kilometer na sat (km/h). Prosječna brzina količnik je cijelog pređenog puta i utrošenog vremena, bez obzira kako se brzina mijenjala duž puta.

Zaključak

Obrtni moment figurira u svojstvu rada i funkcija mu se svodi na snagu okretanja točkova. Snaga je samo veličina koja služi izračunu kako konstruisati mjenjač da bi se iskoristio obrtni moment. Daleko od toga da je snaga zanemarljiva, ali nam ona samo pruža mogućnost da pomoću mehanike upotrjebimo tu snagu i pretvaramo je u onoliki rad koji nam je potreban u datom trenutku. U autotrkama ne pobjeđuje uvijek onaj ko ima najviše konjskih snaga, već onaj ko je najbolje uspio da ih ukroti i iskoristi. Konjske snage prodaju motor, obrtni moment pobjeđuje u trkama. Uprvoj brzini, obrtni moment je najveći, ali slabo ubrzanje. U posljednjoj brzini je najmanje ubrzanje, najmanji rad, ali je brzina najveća.