Upravljački sistem 2023-01-01T07:13:58+00:00

Doživite VW   |   Automobil   |   Komponente   |   Upravljački sistem

UPRAVLJAČKI SISTEM

Volan je dio upravljačkog sistema motornih vozila i koriste se za upravljanje istima. Njime manipuliše vozač, a ostatak upravljačkog sistema reaguje u zavisnosti od inputa vozača preko volana.

Postoje mehanički volan koji je u direktnoj mehaničkoj vezi sa upravljačkim točkovima. I servo volan koji koristi hidrauličnu silu koja olakšava upravljanje.

Vozač preko volana, zupčaste letve, spone i krajeva spona spojenih na upravljačke točkove, vrši upravljanje.