Prijem na servis- obrada 2023-01-01T07:38:04+00:00

   Volkswagen Servis®   |   Prijem   |   Prijem na servis- obrada

Prijem na servis- obrada

Odvija se u predviđenom uredu u prostoru salona. Sa Servisnim savjetnikom, kompetetnom osobom.

U Prijemu na servis vrše se priprema termina, izrada i ispostava radnog naloga, objašnjenje usluge popravke i računa.

U direktnom nastavku Prijema na servis nalazi se Prijem vozila na servis. U Prijemu na servis započeto objašnjenje naloga za popravku može se nastaviti u Prijemu vozila na servis, neposredno pored vozila.