ESP 2022-07-28T16:32:30+00:00

  Doživite VW   |   Tehnika   |   ESP

ESP

Elektronski Stabilizacioni Program Vas u svim kritičnim situacijama vodi na sigurnu stranu, time što automatski ciljano koči pojedine točkove i tako usmjerava vozilo u pravi vozni trak. Tako u slučaju manevara izbjegavanja još bolje kontrolišete vozilo i ne skreće s pravog puta.

Program stabilizacije ESP dopunjava postojeće elektronske sisteme poput elektronskog antiblokirnog sistema ABS ili regulacije pogonskog proklizavanja ASR. Antiblokirni sistem ABS već se dokazao u mnogim vozilima. Elektronski program stabilizacije (ESP) poboljšava voznu sigurnost za još jedan korak. Dok ABS djeluje u uzdužnom smjeru vozila, ESP utiče na poprečnu dinamiku. Pri tome vrijedi suočiti se s dvije kritične situacije:

Nadupravljanje: zadnji točkovi gube kontakt s cestom, a vozilo se neznatno okreće oko svoje okomite ose u zavoj.

Podupravljanje: prednji točkovi gube kontakt s cestom, a vozilo se okreće oko svoje okomite ose iz zavoja.

Ciljanim zahvatima kočnica ESP osigurava da greške vozača koje mogu dovesti do podupravljanja ili nadupravljanja budu ispravljane. Ako se vozilo želi okrenuti u zavoj, ESP lagano koči vanjski prednji točak u zavoju, prije nego što zadnjim krajem može potisnuti prema vani. U protivnom ESP koči unutrašnji točak u zavoju, ako prijeti podupravljanje vozila i okreće vozilo natrag na neutralni kurs.

Zahvati kočnica slijede munjevitom brzinom i traju samo djelić sekunde. Mozak koji upravlja tim zahvatima je računar sistema. Ono dobija informacije o tome da li i kako se vozilo okreće oko svoje okomite ose, od senzora stope krivudanja (“krivudanjem” inžinjeri nazivaju okretanje oko okomite ose). Ostali senzori računaru isporučuju važne podatke: senzor ugla upravljanja, senzor poprečnog ubrzanja i četiri senzora točkova. Iz podataka tih senzora računar sistema određuje odstupanja između “zadatog” i “stvarnog” i zatim kao elektronski anđeo čuvar navodi nužne zahvate kočnica. ASR, EDS i MSR.