Lane Assist 2017-05-22T19:49:30+00:00

   Volkswagen Servis   |   Sistemi pomoći   |   Lane Assist

Lane Assist

Dobra pozornost.

Duge dionice, jaka kiša, magla, tama – postoji puno faktora, koji mogu veoma uticati na koncentraciju prilikom vožnje automobila, tako da nakon određenog vremena možete postati nepažljivi. Po želji dostupan sistem pomoći pri održavanju voznog traka “Lane Assist” prije napuštanja voznog traka upozorava korektivnim zahvatom volana. I to i u magli i tami.