KILOMETRAŽA 2017-05-22T19:49:27+00:00

   Volkswagen Servis   |   Korisni savjeti   |   Sve što treba da znate o polovnjacima   |   Kilometraža

volskwagen_servis_korisni_s

KILOMETRAŽA

Vraćanje kilometraže je česta pojava kod polovnih vozila, a nerijetko je i teško otkriti. Tražite da se u fakturu ili kupoprodajni ugovor unese podatak o broju pređenih kilometara, te da prodavac potvrdi da je kilometraža vjerodostojna (ako vozilo kupujeta na tržnici  ili slično). Neki trgovci polovnim vozilima namjerno podižu kilometražu prije uvoza da bi platili manju carinu. Ali nerjetko se “zaborave” pa prilikom vraćanja kilometraže nazad, vrate više nego što bi trebalo.