LEGALNOST 2017-05-22T19:49:27+00:00

   Volkswagen Servis   |   Korisni savjeti   |   Sve što treba da znate o polovnjacima   |   Legalnost

volskwagen_servis_korisni_s

LEGALNOST

Tražite pismeno jemstvo da je vozilo legalno (ako ga kupujete na tržnici ili na sličan način) i provjerite ga kod za to predviđenih službi. Pažljivo provjerite svaki broj na šasiji i motoru. Na tvornički ispisanim brojevima svi znaci su iste veličine i ujednačeno razmaknuti. Ako vidite da je neki od brojeva slabije ili jače utisnut., da razmak među njima nije svuda isti ili znakovi nisu poravnati, može značiti da je broj šasije prepravljan. Ako je to moguće, pogledajte ili opipajte poleđinu površine lima na kojoj je utisnut broj. Neujednačene neravnine su, možda, posljedica naknadnoga utiskivanja. Pristup podacima Interpola ima samo policija, a anonimna provjera nije moguća, jer je cilj da se sazna ko se raspitivao za neki automobile. Neka vozila se uopšte ne nalaze na spisku, ali policija zemlje u kojoj su ukradena možda još traga za njima. Policije pojedinih zemalja čak i na internet daju spiskove vozila ukradenih na njihovom području. Adrese možete pronaći na www.interpol.int/public/vehicle/links/.asp

Ako vas ipak prevare

Jasan znak je da kod ovlaštenog servisera vaš broj motora ili šasije ne mogu naći u tehničkom katalogu.

Zakonom o zaštiti potrošača propisano je da podaci o svojstvima proizvoda ili uslovima prodaje moraju biti tačne, pa ćete po tom osnovu svakako imati pravo na naknadu štete. Teži slučaj je ako ste vozilo kupili od fizičkoga lica, jer onda preostaje samo građanska parnica koja može da traje i nekoliko godina. I pitanje je da li se ista i isplati.

Ako vam oduzmu automobil zbog krivotvorene dokumentacije ili zato što je negdje ukraden, a ispostavi se da ste prevareni i da se prodavac lažno predstavio, pa je njegov identitet nemoguće utvrditi, male su vam šanse da dođete do odštete. U ovakvom slučaju ćete, na žalost, vjerovatno morati da se pomirite sa gubitkom jer nemate od koga da tražite štetu. A i sami možete da odgovarate pred zakonom bez dokaza da şte vozilo kupili od nekoga.